direct naar inhoud van Regels
Plan: Bestemmingsplan Bornsche Maten, Partiële herziening Uitwerkingsplan Singelwonen 2e fase
Status: vastgesteld
Plantype: uitwerkingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BPBMuw007-vg01

Regels

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het 'Bestemmingsplan Bornsche Maten, Partiële herziening Uitwerkingsplan Singelwonen 2e fase' met identificatienummer NL.IMRO.0147.BPBMuw007-vg01 van de gemeente Borne;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;

1.3 'Bestemmingsplan Bornsche Maten, Uitwerkingsplan Singelwonen 2de fase'

het 'Bestemmingsplan Bornsche Maten, Uitwerkingsplan Singelwonen 2de fase' met het indentificatienummer NL.IMRO.0147.BpBMuw005-oh01, zoals dat op 6 november 2012 is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne;

Voor het overige blijven de begrippen behorende bij het 'Bestemmingsplan Bornsche Maten, Uitwerkingsplan Singelwonen 2de fase' onverkort van toepassing.

Artikel 2 Wijze van meten

De wijze van meten behorende bij het 'Bestemmingsplan Bornsche Maten, Uitwerkingsplan Singelwonen 2de fase' blijft onverkort van toepassing.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Wonen

De regels behorende bij de bestemming 'Wonen' uit het 'Bestemmingsplan Bornsche Maten, Uitwerkingsplan Singelwonen 2de fase' blijven onverkort van toepassing, met dien verstande dat uitsluitend vrijstaande woningen, twee-aaneengebouwde woningen, geschakelde woningen en/of  aaneengebouwde woningen zijn toegestaan.

Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS

De algemene regels behorende bij het 'Bestemmingsplan Bornsche Maten, Uitwerkingsplan Singelwonen 2de fase' blijven onverkort van toepassing.

Hoofdstuk 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 4 Overgangsrecht

Het overgangsrecht van het 'Bestemmingsplan Bornsche Maten, Uitwerkingsplan Singelwonen 2de fase' blijft onverkort van toepassing.

Artikel 5 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het 'Bestemmingsplan Bornsche Maten, Partiële herziening Uitwerkingsplan Singelwonen 2e fase'.