direct naar inhoud van Bijlagen bij de toelichting
Plan: Algemene herziening Borne
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpAHB-ow01

Bijlagen bij de toelichting

Bijlage 18 Envelopprincipe

Wat betreft de maximale goot- en nokhoogte geldt het zogenaamde envelopprincipe. Dit principe is gekozen omdat het vastleggen van een verplichte dakhelling architectonisch als te beperkend wordt ervaren. Het envelopprincipe maakt allerlei creatieve en architectonisch fraaie bouwmogelijkheden mogelijk binnen bepaalde marges.

Uitgangspunten voor het envelopprincipe zijn:

   • de maximale goothoogte, zoals in de regels is aangegeven;
   • een maximale dakhelling van 60°;
   • de diepte van het bouwvlak.

Daarbij gelden nog de volgende kanttekeningen:

   • een hoofdgebouw kan 'meerdere' enveloppen hebben: zo kan de kniklijn liggen op:
   • de achter- en voorgevels;
   • de beide zijgevels;
   • de achter-, voor- en zijgevels.

(zie voorbeelden foto's)

   • overschrijding van de denkbeeldige lijnen van de envelop is mogelijk voor dakkapellen, schoorstenen en andere uitstekende delen van ondergeschikte betekenis. De formulering van 'ondergeschikte betekenis' is nader ingekaderd door de regel, dat de uitstekende delen niet meer dan de helft van de breedte van het dakvlak mogen beslaan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0147.BpAHB-ow01_0017.jpg"