direct naar inhoud van Regels
Plan: Buitengebied Borne, Hedeveldsweg 11-13 Hertme
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpBG2014wz001-ow01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

Het wijzigingsplan Buitengebied Borne, Hedeveldsweg 11-13 Hertme met identificatienummer NL.IMRO.0147.BpBG2014wz001-ow01 van de gemeente Borne.

1.2 bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.

1.3 bestemmingsplan 'Buitengebied Borne'

het bestemmingsplan 'Buitengebied Borne' met identificatienummer NL.IMRO.0147.BpBG2014-vg02 van de gemeente Borne.

1.4 verbeelding

De verbeelding van het wijzigingsplan Buitengebied Borne, Hedeveldsweg 11-13 Hertme, bestaande uit de kaart met met identificatienummer NL.IMRO.0147.BpBG2014wz001-ow01.

Artikel 2 Wijze van meten

De wijze van meten van:

blijft onverkort van toepassing.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Wonen - 1

De bestemming 'Wonen - 1' zoals opgenomen in artikel 20 van het bestemmingsplan 'Buitengebied Borne', is onverkort van toepassing op dit plan met dien verstande dat de regels in artikel 20.2.1 als volgt wordt aangevuld:

  • de oppervlakte of inhoud van het gebouw ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 4' niet mag worden vergroot.

Voor het overige blijven de bestemmingsregels behorende bij:

onverkort van toepassing.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

De algemene regels behorende bij:

blijven onverkort van toepassing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Overgangsrecht

Het overgangsrecht van:

blijft onverkort van toepassing.

Artikel 5 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan: Buitengebied Borne, Hedeveldsweg 11-13 Hertme.