direct naar inhoud van 1.2 Ligging en begrenzing plangebied
Plan: Buitengebied Borne, herziening Azelerbeek/Doorbraak
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpBGhz013-vg01

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied ligt ten westen van Zenderen, tussen Almelo en Borne en betreft het binnen de gemeente Borne gelegen deel van een nieuw te realiseren verbinding tussen de beek De Doorbraak, ten zuidoosten van Almelo, en de Azelerbeek ter hoogte van de kruising met de spoorlijn Almelo-Borne. In het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Borne is reeds rekening gehouden met de aanleg van deze verbinding door gronden (vast) te voorzien van een waterbestemming. Het tracé is echter gedeeltelijk aangepast, waardoor een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is. De gronden die deel uitmaakten van het eerdere tracé, maar niet van het aangepaste tracé zijn eveneens binnen de plangrenzen van het onderhavige bestemmingsplan gelegd. Het plangebied heeft een oppervlak van circa 3,5 hectare.


afbeelding "i_NL.IMRO.0147.BpBGhz013-vg01_0001.png" Blauw omcirkeld het plangebied, rechtsonder Borne en linksboven Almelo