direct naar inhoud van 1.4 Leeswijzer
Plan: Buitengebied Borne, herziening Azelerbeek/Doorbraak
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpBGhz013-vg01

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 (Bestaande situatie) betreft een beschrijving en analyse van de bestaande situatie. In hoofdstuk 3 (Beleidskader) wordt het relevante beleid dat als basis dient voor dit bestemmingsplan besproken. Hoofdstuk 4 (Planbeschrijving) betreft een planbeschrijving. De verschillende milieuaspecten die van belang zijn voor elk bestemmingsplan worden besproken in hoofdstuk 5 (Onderzoek/verantwoording). In hoofdstuk 6 (Juridische planopzet) wordt aandacht besteed aan de juridische planbeschrijving. In hoofdstuk 7 (Economische uitvoerbaarheid) en hoofdstuk 8 (Overleg en inspraak) worden de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan aangetoond.