direct naar inhoud van 6.2 Verbeelding
Plan: Buitengebied Borne, herziening Azelerbeek/Doorbraak
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpBGhz013-vg01

6.2 Verbeelding

De verbeelding is voorzien van een renvooi, met daarin de meest relevante plan- en verbeeldingsgegevens en het logo van de gemeente, en een legenda. De weergegeven bestemmingen zijn voorzien van een GBKN-ondergrond en een plangrens (de bolletjeslijn). De 25 meter-zone heeft een waterbestemming gekregen. De overige gronden die op die tekeningen zijn weergegeven zijn voorzien van de bestemming 'Agrarisch met waarden'. Gronden voorzien van deze laatstgenoemde bestemming hebben in het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied Borne' de bestemming 'Water', maar omdat de verbinding deels een andere ligging heeft zullen deze gronden niet als zodanig gebruikt worden. Met het voorliggende bestemmingsplan worden het feitelijk gebruik en de bestemming van deze gronden weer in overeenstemming gebracht. De gronden met de bestemming 'Agrarisch met waarden'zijn verder voorzien van een drietal gebiedsaanduidingen, waarmee wordt aangesloten bij de plankaart van het bestemmingsplan 'Buitengebied Borne'.