direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Buitengebied Borne, herziening Azelerbeek/Doorbraak
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpBGhz013-vg01

Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid

Een bestemmingsplan dient economisch uitvoerbaar te zijn waardoor het plan inzicht moet geven in de financiƫle uitvoerbaarheid. De provincie Overijssel heeft voor de beoogde herinrichting van de Azelerbeek geld vrijgemaakt. Hieruit worden de kosten, waaronder de kosten van de planontwikkeling en ook eventuele tegemoetkoming in vergoeding van planschade, gedekt, waardoor het plan in principe financieel-economisch uitvoerbaar is voor de gebiedscommissie Azelerbeek.

De Grondexploitatiewet (afdeling 6.4 Wet ruimtelijke ordening, hierna Wro) gaat ervan uit dat bij het bestemmingsplan een exploitatieplan moet worden vastgesteld, tenzij het kostenverhaal anderzins verzekerd is. Zoals aangegeven zijn bij dit bestemingsplan de kosten anderzins verzekerd.