direct naar inhoud van 8.2 Inspraak
Plan: Buitengebied Borne, herziening Azelerbeek/Doorbraak
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpBGhz013-vg01

8.2 Inspraak

De Wro bevat geen procedurevoorschriften met betrekking tot de inspraak en is in de Wro zelf niet verplicht gesteld. Dat neemt niet weg dat het de gemeente vrij staat toch inspraak te verlenen bijvoorbeeld op grond van de gemeentelijke inspraakverordening. In relatie daarmee bepaalt artikel 150 van de Gemeentewet onder meer dat in een gemeentelijke inspraakverordening moet worden geregeld op welke wijze bovenbedoelde personen en rechtspersonen hun mening kenbaar kunnen maken.

Belanghebbenden, waaronder LTO, Stichting Twickel en andere terreinbeherende instanties, zijn intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van het herinrichtingsplan en het (watertechnisch) ontwerp voor de Azelerbeek.

Vanwege de zorgvuldige facetmatige voorbereiding van het onderhavige bekenproject voor gekozen om geen voorontwerpfase en dus inspraakmogelijkheid betreffende dit bestemmingsplan toe te passen.