direct naar inhoud van 8.4 Vaststellingsprocedure
Plan: Buitengebied Borne, herziening Azelerbeek/Doorbraak
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpBGhz013-vg01

8.4 Vaststellingsprocedure

De vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan vindt plaats volgens de artikelen 3.7 t/m 3.9 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan wordt in dit kader ter visie gelegd gedurende een periode van zes weken. Gedurende deze periode kan een ieder zijn zienswijzen kenbaar maken tegen het plan. Het plan zal daarna, al dan niet gewijzigd, ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 14 juni 2013 voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn is op 9 juli 2013 één zienswijze ingediend. Deze zienswijze is voorzien van een gemeentelijke reactie en leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan, voorzien van de gemeentelijke reactie op de zienswijze, kan daarmee ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden.