direct naar inhoud van 1.2 Vigerend bestemmingsplan
ontwerp
NL.IMRO.0147.BpBGpb002-ow01

1.2 Vigerend bestemmingsplan

Op de planlocatie is het bestemmingsplan "Buitengebied", vastgesteld door de gemeenteraad op 16 september 2004 en gedeeltelijk vastgesteld door Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel op 26 april 2005 en de bestemmingsplanherziening "Buitengebied Borne, actualisatie en reparatie", vastgesteld door de gemeenteraad op 28 september 2010, onverkort van toepassing. Op deze locatie rust de bestemming agrarisch gebied met landschapswaarde. Binnen het vigerend bestemmingsplan is de stalling van paarden binnen deze bestemming rechtstreeks toegestaan. De beoogde bedrijfsvoering behelst de training en africhting van eigen paarden en paarden van derden. Deze activiteiten vallen echter onder de begripsomschrijving “stalling van paarden”. Het bestemmingsplan biedt met een afwijkingsmogelijkheid ruimte om de uitbreiding van de rijhal buiten het bebouwingsvlak te realiseren en een toezicht en overnachtingruimte mogelijk te maken. Deze ruimte dient zich in de directe nabijheid van de stallen bevinden, zodat het toezicht ook visueel direct uitvoerbaar is.

afbeelding "i_NL.IMRO.0147.BpBGpb002-ow01_0004.png"
Uitsnede vigerende bestemmingsplankaart.
Bron: Gemeente Borne.

afbeelding "i_NL.IMRO.0147.BpBGpb002-ow01_0005.png"
Uitsnede vigerende bestemmingsplankaart met beoogde uitbreiding rijhal.
Bron: Gemeente Borne; DLV Bouw, Milieu en Techniek B.V..