direct naar inhoud van Hoofdstuk 1 Inleiding
ontwerp
NL.IMRO.0147.BpBGpb002-ow01

Hoofdstuk 1 Inleiding

De initiatiefnemer voert aan de Elhorsterweg 3 te Zenderen de paardenhouderij Stal Heijdens B.V.. De initiatiefnemer is voornemens, ter bevordering van de efficiƫntie van de bedrijfsvoering, de bestaande rijhal uit te breiden en een overnachtingsplaats voor grooms en stagiairs op te richten. Deze onderbouwing dient ter verantwoording van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het mogelijk maken van een noodzakelijke verlenging van de bestaande rijhal en het kunnen aanbieden van overnachtingsmogelijkheden voor grooms en stagiairs. Omdat de wijziging van de bedrijfsbebouwing niet geheel binnen de huidige bebouwingscontour en bestemmingsplan regels kan worden uitgevoerd dient er een afwijkingsprocedure conform artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te worden gevolgd.