direct naar inhoud van 4.9 Verkeerskundige aspecten
ontwerp
NL.IMRO.0147.BpBGpb002-ow01

4.9 Verkeerskundige aspecten

Met de uitbreiding van de rijhal is uitsluitend een optimalisatie van de bedrijfsvoering beoogd. Dit betekent dat er geen grotere verkeersaantrekkende werking van de plannen uitgaat. Het aantal verkeersbewegingen zal, gezien geen uitbreiding van het aantal dieren plaatsvindt, nagenoeg niet toenemen. Voor de gewenste overnachtingsplaats zal het aantal verkeersbewegingen slechts beperkt toenemen en uitsluitend met personenvervoer. Gezien het een geringe uitbreiding betreft zal het extra verkeer vrijwel meteen in het overig wegverkeer worden opgenomen, waardoor geen extra overlast wordt veroorzaakt aan de omgeving.

Op eigen terrein is, zoals ook uit het overzichtplan blijkt, meer dan genoeg gelegenheid tot parkeren. Door de ligging van het terrein kort bij de doorgaande weg, blijft eventuele overlast sterk beperkt. Doordat het gehele terrein is omsloten door houtwallen of hekken, kunnen er geen paarden ontsnappen en daarmee overlast veroorzaken op de doorgaande weg.