direct naar inhoud van 5.1 Economische uitvoerbaarheid
ontwerp
NL.IMRO.0147.BpBGpb002-ow01

5.1 Economische uitvoerbaarheid

5.1.1 Grondexploitatiewet

Doel van de grondexploitatieregeling is het inzichtelijk maken van de financiƫle haalbaarheid en het bieden van meerdere mogelijkheden voor het kostenverhaal, waardoor er meer sturingsmogelijkheden zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de publiekrechtelijke weg via een exploitatieplan en de privaatrechtelijke weg in de vorm van overeenkomsten. In het geval van een exploitatieplan kan de gemeente eisen en regels stellen voor de desbetreffende gronden.

In het voorliggende geval wordt een anterieure overeenkomst in de zin van artikel 6.24 Wro gesloten tussen initiatiefnemer en de gemeente Borne. Hierin wordt tevens het risico van planschade opgenomen, zodat het kostenverhaal voor de gemeente volledig is verzekerd. Dit brengt met zich mee dat vaststelling van een exploitatieplan achterwege kan blijven.

Hiermee wordt het plan financiƫel haalbaar geacht.