direct naar inhoud van 5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
ontwerp
NL.IMRO.0147.BpBGpb002-ow01

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Deze onderbouwing zal samen met het ontwerpbesluit om in afwijking van het bestemmingsplan medewerking te verlenen aan de voorgenomen ontwikkeling, gedurende zes weken ter inzage liggen en worden toegestuurd aan de overleginstanties. Tijdens deze periode wordt de mogelijkheid geboden voor het indienen van zienswijzen. Verder komt ten aanzien van de omgevingsaspecten, de uitvoerbaarheid van het plan niet in het geding.