direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid
ontwerp
NL.IMRO.0147.BpBGpb002-ow01

Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid

Conform artikel 3.1.6 van het Bro dient bij het uitvoeren van een ruimtelijk project onderzoek te worden ingesteld naar de uitvoerbaarheid van het project. Bij de uitvoering van een project kan in zijn algemeenheid onderscheid worden gemaakt tussen de maatschappelijk uitvoerbaarheid en de economische uitvoerbaarheid. Bij het eerste gaat het er om hoe de verwezenlijking door de maatschappij (overheid en burgers samen) wordt gedragen. Bij het tweede gaat het om de kosten en andere economische aspecten die met de verwezenlijking van het plan samenhangen. Tevens is in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) geregeld dat, in het kader van een bestemmingsplan, voor bepaalde bouwplannen de grondexploitatieregeling van toepassing is.