direct naar inhoud van Bijlage bij de toelichting
Plan: Bornsche Maten 2015, herziening Buitensingel en Oeverlaan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpBM2014hz001-vg01

Bijlage bij de toelichting

Bijlage 1 Envelopprincipe

Wat betreft de maximale goot- en nokhoogte geldt het zogenaamde envelopprincipe. Dit principe is gekozen omdat het vastleggen van een verplichte dakhelling architectonisch als te beperkend wordt ervaren. Het envelopprincipe maakt allerlei creatieve en architectonisch fraaie bouwmogelijkheden mogelijk binnen bepaalde marges.

Uitgangspunten voor het envelopprincipe zijn:

   • de maximale goothoogte, zoals in de regels is aangegeven;
   • een maximale dakhelling van 60°;
   • de diepte van het bouwvlak.

Daarbij gelden nog de volgende kanttekeningen:

   • een hoofdgebouw kan 'meerdere' enveloppen hebben: zo kan de kniklijn liggen op:
   • de achter- en voorgevels;
   • de beide zijgevels;
   • de achter-, voor- en zijgevels.

(zie voorbeelden foto's)

   • overschrijding van de denkbeeldige lijnen van de envelop is mogelijk voor dakkapellen, schoorstenen en andere uitstekende delen van ondergeschikte betekenis. De formulering van 'ondergeschikte betekenis' is nader ingekaderd door de regel, dat de uitstekende delen niet meer dan de helft van de breedte van het dakvlak mogen beslaan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0147.BpBM2014hz001-vg01_0008.jpg"