direct naar inhoud van Artikel 11 Tuin
Plan: Centrum
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpCT2010-vo01

Artikel 11 Tuin

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen.

11.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
 • b. de hoogte van perceel- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 1 m bedragen, met dien verstande dat een haagondersteunende constructie ten hoogste 2 m mag bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 1 m;
 • d. op de gronden mag aan een voorgevel dan wel aan een zijgevel van het hoofdgebouw die grenst aan de weg of het openbare groen, een portaal of erker worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte ten hoogste 6 m² bedraagt;
  • 2. de diepte ten hoogste 1,5 m bedraagt;
  • 3. de goothoogte ten hoogste 3 m bedraagt;
  • 4. de afstand tussen de portaal of erker tot de voorperceelsgrens minimaal 1 m bedraagt;
 • e. indien sprake is van een beroep-aan-huis is een reclameobject toegestaan, met dien verstande dat:
  • 1. de hoogte van een vrijstaand reclameobject niet meer mag bedragen dan 1,2 m;
  • 2. aan de gevel van een gebouw op de eerste bouwlaag een reclameobject toegestaan is met een maximale oppervlakte van 0,2 m².