direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Centrum
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpCT2010-vo01

1.1 Aanleiding

Dit bestemmingsplan maakt onderdeel uit van het actualiseringstraject van de bestemmingsplannen in de gemeente Borne. Doel van dit traject is voor de gehele gemeente te komen tot bestemmingsplannen met een overeenkomstige plansystematiek waarin een eenduidig juridisch kader wordt gehanteerd. Middels het actualiseringstraject wordt eveneens invulling gegeven aan de verplichting vanuit de Wro die stelt dat per 1 juli 2013 voor het hele gemeentelijk grondgebied moet worden voorzien in actuele bestemmingsplannen.

Naast het actualisatietraject geeft de gemeente Borne uitvoering aan het project 'Centrum'. Dit project heeft tot doel de aantrekkingskracht van het centrum te behouden en te versterken. Hiertoe heeft de raad het Masterplan Centrum vastgesteld, dat de visie geeft op de gewenste ontwikkeling van het centrum. Door middel van dit bestemmingsplan wordt dit masterplan voorzien van een planologisch kader.

Bovendien heeft dit bestemmingsplan tot doel de vele bouwplannen die de afgelopen decennia middels planologische vrijstelling zijn gerealiseerd, te voorzien van een planologisch kader.