direct naar inhoud van 1.2 Ligging en begrenzing plangebied
Plan: Centrum
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpCT2010-vo01

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Aanslagweg, De Bleek, Hofstraat, zijperceelsgrens Stationsstraat 5, Grotestraat(-Noord), Von Bönninghausenstraat, Van Dijckstraat, Van Cleeffstraat, Oude Almeloseweg, Kampweg, Bekenhorst en Grotestraat(-Zuid).

Deze begrenzing is in eerste plaats gebaseerd op het gebied waarop het Masterplan Centrum zich richt. De delen hiervan, die vallen onder het beschermd dorpsgezicht, worden niet meegenomen. Vanwege de ruimtelijke relevantie zijn de zuidkant van de Grotestraat-Noord en de punt Ziekenhuisstraat, Grotestraat en Aanslagweg meegenomen. Bovendien wordt het project De Klippen meegenomen, zodat dit wordt voorzien van een actuele juridische regeling. De percelen Grotestraat 252, 254 en 256 en de percelen op de hoek Van Dijckstraat - Von Bonninghausenstraat zijn meegenomen, omdat voor deze percelen in het bestemmingsplan Vogelbuurt goedkeuring onthouden is.

De ligging en begrenzing van het plangebied is aangegeven in figuur 1.1.

afbeelding "i_NL.IMRO.0147.BpCT2010-vo01_0001.jpg"