direct naar inhoud van 1.4 Planproces
Plan: Centrum
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpCT2010-vo01

1.4 Planproces

In dit bestemmingsplan wordt het Masterplan Centrum vertaald in een planologische regeling. Een verslag van het proces om te komen tot dit masterplan is opgenomen in het rapport van het Masterplan.

Hoewel dit bestemmingsplan in hoofdzaak verder een consoliderend karakter heeft, is in het voortraject geïnventariseerd welke ontwikkelingen gewenst zijn binnen de planperiode. De gemeente heeft op 8 december 2010 een oproep gedaan aan ondernemers om eventuele initiatieven, die passen binnen de context van het Masterplan Centrum, aan te dragen die in dit bestemmingsplan meegenomen zouden kunnen worden. Verder is een consultatiegroep van ondernemers als klankbord betrokken bij de totstandkoming van het bestemmingsplan.