direct naar inhoud van 1.5 Leeswijzer
Plan: Centrum
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpCT2010-vo01

1.5 Leeswijzer

Het bestemmingsplan Centrum bestaat uit een toelichting, de planregels en een verbeelding. De toelichting is als volgt opgebouwd:

  • in Hoofdstuk 2 komt de gebiedsvisie aan de orde waarin de ruimtelijke en functionele aspecten worden omschreven;
  • in Hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het relevante beleidskader op rijks-, regionaal, provinciaal en gemeentelijk niveau;
  • in Hoofdstuk 4 worden beleidsuitgangspunten en ontwikkelingen die van toepassing zijn op het plangebied benoemd. Voor dit bestemmingsplan is met name het Masterplan van belang;
  • vervolgens wordt in Hoofdstuk 5 ingegaan op de relevante onderzoeksaspecten op het gebied van milieu, verkeer, water, ecologie, archeologie en cultuurhistorie;
  • in Hoofdstuk 6 wordt dieper ingegaan op de planvorm en de achtergrond bij de regels die zijn opgenomen voor de verschillende bestemmingen;
  • tot slot wordt in Hoofdstuk 7 en Hoofdstuk 8 de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan aangetoond.