direct naar inhoud van 2.3 Functionele structuur
Plan: Centrum
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpCT2010-vo01

2.3 Functionele structuur

Omdat het plangebied het centrum van Borne omvat, zijn in het gebied verschillende functies gelegen. Het gaat hierbij om zowel centrumvoorzieningen als detailhandel en horeca, maar ook om dienstverlening, bedrijven, woningen en maatschappelijke functies. In onderstaande paragraaf worden de verschillende functies toegelicht en beschreven.

2.3.1 Centrumvoorzieningen

Het centrum van Borne vormt het kernwinkelgebied van de gemeente. De bezoekers komen dan ook voor de dagelijkse boodschappen, waarmee de supermarkten in het centrum ook de belangrijkste trekkers zijn. Daarnaast bevinden zich ook enkele modezaken en een warenhuis in het centrum.

Het centrum van Borne kenmerkt zicht door een grote spreiding van het aanbod over veel straten en stegen. Frequent bezochte winkels (voor dagelijkse aankopen) worden afgewisseld met relatief laagfrequent bezochte zaken (dienstverleners, winkels voor doelgerichte aankopen) en winkels in recreatieve branches.

Daarnaast bevinden zich enkele horecapanden aan de randen van het winkelcentrum, aan het Dorsetplein en aan de Grotestraat. Ook zijn in het winkelgebied enkele dienstverlenende voorzieningen aanwezig, zoals een fietsenwinkel, kapsalon, reisbureau, bankfilialen en dergelijke. Aan de Grotestraat is verder nog een bouwmarkt gevestigd.

De supermarkten bevinden zich aan de randen van het winkelcentrum of net daar buiten. Een supermarkt, Albert Heijn, heeft een locatie aan het Marktplein. De andere supermarkt, de Aldi, is gelegen aan de Höfte, een hof dat is gelegen aan de Grotestraat. In het kader van het project Bornse Hoven wordt een nieuwe supermarkt gerealiseerd.

In het winkelcentrum bij de Nijstad en de Bakkersteeg bevinden zich naast speciaalzaken tevens filialen van diverse (landelijke) ketens. In het kernwinkelgebied ligt de nadruk op detailhandel en horeca. Woningen zijn hier nagenoeg uitsluitend gelegen op de verdieping.

In kaart 4 zijn de verschillende openbare functies in het centrum weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0147.BpCT2010-vo01_0002.png"

2.3.2 Wonen

In het centrumgebied zijn naast verschillende centrumvoorzieningen ook woningen aanwezig. Deze bevinden zich in het kernwinkelgebied met name boven de winkels. Daarbuiten zijn ook grondgebonden woningen aanwezig.

De woonfunctie in het plangebied wordt versterkt door de projecten de Klippen op de hoek van de Grotestraat/Azelostraat, Atria aan de Stationsstraat en de Bornse Hoven op het achterterrein tussen de Grotestraat en de Oude Almeloseweg.

2.3.3 Maatschappelijke voorzieningen

Naast centrumvoorzieningen en woningen bevinden zich in het plangebied ook enkele maatschappelijke voorzieningen. Het gaat hierbij om voorzieningen die van oudsher al in het plangebied aanwezig zijn en een sterke binding hebben met het centrum. Dit betreft de rooms-katholieke kerk met pastorie op de hoek van de Grotestraat, de Nieuwe Kerkstraat en de Stationsstraat en het gemeentehuis aan het Rheineplein, de fysiotherapiepraktijk en de tandartspraktijk.

2.3.4 Horeca

In het centrum van Borne zijn verschillende horecagelegenheden aanwezig. In het kernwinkelgebied, aan de Grotestraat, zit een broodjeszaak. Restaurants zijn gevestigd aan de Grotestraat, het Dorsetplein, de Nieuwe Kerkstraat, de Hofstraat en het Rheineplein. Daarnaast bevindt zich op de hoek van de Grotestraat en de Bakkersteeg een brasserie/grand café.

2.3.5 Bedrijven

In het plangebied zijn twee bedrijven gevestigd. Aan de Oude Almeloseweg 2 zit een drukkerij, en aan de Oude Almeloseweg 17 is een schildersbedrijf gevestigd. Daarnaast bevinden zich nog enkele kleine bedrijven aan de Hofstraat, de Grotestraat en een tandtechnisch lab aan de Stationsstraat. Deze bedrijven passen binnen het uitloopgebied van het centrum.

2.3.6 Recreatie en toerisme

Het winkelcentrum van Borne vervult voornamelijk de functie van dorpscentrum voor de inwoners van de gemeente Borne. Het centrum heeft geen grote toeristisch-recreatieve functie in tegenstelling tot Oud Borne. Er zijn ook geen overnachtingsmogelijkheden. Wel zijn in de rest van Borne en in de omgeving van Borne enkele hotels en bed & breakfast-mogelijkheden.