direct naar inhoud van 4.1 Masterplan Centrum
Plan: Centrum
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpCT2010-vo01

4.1 Masterplan Centrum

In het Masterplan Centrum is naast een beschrijving van de bestaande situatie en het gewenste ambitieniveau van het centrum ook een sterkte-zwakteanalyse uitgevoerd. Op basis van deze analyse is een ruimtelijke visie opgesteld met daarin de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het centrum van Borne. In dit hoofdstuk worden deze analyse en ruimtelijke visie besproken. Vervolgens wordt in de Juridische planopzet beschreven hoe deze ruimtelijke visie wordt vertaald naar een juridische regeling.