direct naar inhoud van 4.2 Sterkte-zwakteanalyse
Plan: Centrum
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpCT2010-vo01

4.2 Sterkte-zwakteanalyse

In het Masterplan is een sterkte-zwakteanalyse opgesteld. Deze analyse is opgedeeld in een ruimtelijke en een functionele analyse.

Ruimtelijke analyse

Ruimtelijk gezien zijn de sterke punten van het centrum van Borne de aanwezigheid van enkele historische en beeldbepalende elementen, zoals de kerk, het Dorset Mansion House en de Keizerskroon. Deze leveren een waardevolle bijdrage aan de stedenbouwkundige kwaliteit van het centrum. Daarnaast is de aanwezigheid van Oud Borne ook een sterk punt. In dit beschermd dorpsgezicht is de historie van Borne nog goed bewaard gebleven.

Ook zijn de groene ruimte van de Bleek en de beeldentuin belangrijke gebieden voor het centrum van Borne, met dien verstande dat door de matige kwaliteit van de ruimte de potentie van met name de Bleek niet ten volle wordt benut.

Ten slotte is ook de Grotestraat een sterk punt in de ruimtelijke structuur. De van oudsher belangrijke route door het centrum is echter bij het Dorsetplein nauwelijks zichtbaar.

De zwakke punten in het centrum richten zich voornamelijk op het winkelcentrum rondom de Nijstad en de Bakkerssteeg. Door de stenige uitstraling met veel donkere hoekjes en smalle stegen is de verblijfskwaliteit van het gebied erg matig. Bovendien is er door het ontbreken van zichtrelaties geen duidelijke looproute door het centrum.

Bovendien bevindt zich rondom het centrum een aantal panden met een uitstraling die niet past bij de omgeving van het centrum. Door de relatief grote omvang van deze panden worden ze als storende elementen ervaren.

Functionele analyse

Voor het goed functioneren van een winkelgebied is de aanwezigheid van publiekstrekkende winkels noodzakelijk. In het centrum hebben de supermarkten, de Hema en de modezaak Leurink deze belangrijke functie. De markt op de Bolkshoek zorgt, naast de aantrekkende werking, ook voor een extra aanvulling op het winkelaanbod.

Enkele straatdelen bestaan uit een aaneengesloten winkelfront met enkele sterke aanbieders, zoals van de Nieuwe Markt tot aan het plein bij de Hema en de zuidzijde van de Grotestraat.

Ondanks dat de parkeercapaciteit in het centrum redelijk beperkt is, is de aanwezigheid van verschillende (gratis) parkeerterreinen dicht in het centrum goed voor het functioneren van het centrum.

Zwak punt in de functionele structuur is de ligging van de supermarkten net buiten het kernwinkelgebied met de ingang aan de achterzijde, waardoor deze potentiƫle publiekstrekker deze rol niet vervuld voor de rest van het centrum.

Dit zelfde geldt ook voor het Kulturhus, dat diverse centrumfuncties bevat, maar door een matige relatie met het centrum, geen publiekstrekkende rol voor het centrum kan vervullen.

In diverse delen van het centrum worden winkelfronten onderbroken door dienstverlenende bedrijven en zijkanten van winkels, waardoor er een zwakke winkelwand ontstaat. Daarnaast zorgt de spreiding van het aanbod voor een dunne passantenstroom in het centrum. Dit leidt, in combinatie met een korte verblijfsduur, tot een slecht vestigingsklimaat voor bedrijven.

Ondanks dat de markt op de Bolkshoek zorgt voor een aanvulling op het winkelaanbod, leidt dit op marktdagen ook tot een te hoge parkeerdruk in het centrum.