direct naar inhoud van 4.3 Ruimtelijke visie
Plan: Centrum
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpCT2010-vo01

4.3 Ruimtelijke visie

In de ruimtelijke visie op het centrum van Borne wordt ingezet op een versterking van de ruimtelijke en functionele structuur van het winkelgebied door in te spelen op aanwezige kansen en mogelijkheden.

De visie is voornamelijk gericht op het creëren van een aantal beeldbepalende pleinen die met elkaar worden verbonden door korte looproutes met een aantrekkelijke invulling en uitstraling. In het centrum van Borne worden daarom een aantal verschillende pleinen onderscheiden:

  • winkelplein: het hart van het kernwinkelcentrum;
  • horecaplein: een verblijfsplein dat het winkelgebied met Oud Borne verbindt;
  • dienstenplein: aanvullend op het winkel- en horecaplein;
  • kerkplein: één van de belangrijkste entreegebieden van het centrum;
  • groen plein: de historische Bleek;
  • park: de Beeldentuin als rustpunt en onderdeel van het centrum;
  • evenementenplein: verbindt het Kulturhus met het winkel- en horecagebied en is tevens een belangrijke parkeerlocatie in het centrum.

In kaart 16 zijn de hoofdlijnen van de ruimtelijke visie weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0147.BpCT2010-vo01_0003.jpg"

Winkelaanbod

Het centrum van Borne dient in de toekomst vooral de functie van dorpscentrum te vervullen, dat primair is gericht op de inwoners uit de eigen gemeente. Het winkelaanbod kan hierom bestaan uit een sterk dagelijks aanbod met supermarkten, dat wordt aangevuld met een gevarieerd aanbod uit overige branches, zoals mode, recreatie en warenhuizen. De aanwezigheid van andere voorzieningen, zoals horeca en een weekmarkt, dragen bij aan een aantrekkelijk en gevarieerd dorpscentrum.

Het aanbod aan winkels wordt uitgebreid door de ontwikkeling van de supermarkt in de Bornse Hoven en de toevoeging van winkeloppervlak in Atria. Daarnaast is het een mogelijkheid dat door schaalvergroting of herontwikkeling het winkeloppervlak kan worden vergroot.

Belangrijke voorwaarden voor een goed functionerend winkelcentrum zijn een compacte opzet met een heldere routing en publiekstrekkers op strategische locaties. Hierdoor worden passantenstromen meer gebundeld, waardoor de winkels beter functioneren en de bezoekers beter en efficiënter boodschappen kunnen doen. Hiervoor wordt een helder kernwinkelgebied aangewezen voor de vestiging van winkels en andere centrumvoorzieningen. In Borne zal worden ingezet op een compact winkelkerngebied met trekkers op het Dorsetplein, Kerkplein en het Marktplein. Op het Dorsetplein zal daarnaast de vestiging van restaurants worden gestimuleerd.

Buiten het kernwinkelgebied, aan de Grotestraat-Noord, tussen het Kerkplein en de Bornse Hoven en de Grotestraat-Zuid tussen het Dorsetplein en het Rheineplein wordt meer ingezet op centrumvoorzieningen die niet in het kernwinkelgebied hoeven te worden gevestigd, zoals dienstverlenende bedrijven en laagfrequent bezochte winkels.

De weekmarkt is een belangrijke aanvullende functie voor het winkelcentrum en moet daarbij ook worden behouden in de directe omgeving van het centrum. De ligging op de Bolkshoek is niet ideaal, omdat hierdoor de parkeerdruk op marktdagen extra hoog is. Een optie is de verplaatsing naar het Rheineplein of De Haven.

Verkeer en parkeren

Het centrum van Borne is goed bereikbaar en heeft voldoende (gratis) parkeergelegenheid. Hiermee kan Borne zich onderscheiden van de grotere centra in de regio.

In het kernwinkelgebied blijft de winkelende bezoeker voorrang hebben op het gemotoriseerd verkeer, die hier 'te gast' is. Voor een goede ontsluiting van de Oude Almeloseweg is het van belang dat de Grotestraat toegankelijk blijft voor auto's, evenals de andere wegen rondom het kernwinkelgebied.

Om het fietsgebruik naar het centrum te stimuleren, is gemak voor de fietsende bezoeker gewenst. Dit betekent dat deze zijn fiets zo dicht mogelijk bij de winkel moet kunnen stallen. Het centrum blijft dan ook bereikbaar en toegankelijk voor fietsers. In het centrum wordt verspreid een aantal rekken geplaatst om de fiets te stallen. Voor elektrische fietsen worden oplaadpunten in het centrum gerealiseerd (onder andere in het kader van de reconstructie van het Dorsetplein). In de toekomst zijn dergelijke oplaadpunten ook voor elektrische auto's voorzien.

Groen

De groene elementen in het centrum dragen bij aan de identiteit en het verblijfsklimaat van het centrum. Daarnaast dient het ook als oriëntatie- en herkenningspunt. Het centrum van Borne kent met de Bleek en de Beeldentuin enkele in potentie sterke groene elementen. Door een verbetering van de kwaliteit, zichtbaarheid en de verbinding met de verschillende omliggende gebieden, kunnen deze een meerwaarde voor het centrum betekenen.

Daarnaast kan door de toevoeging van groen op bepaalde punten in het centrum de kwaliteit en identiteit van de buitenruimte worden verbeterd.

Wonen

Voor de leefbaarheid van het centrum speelt wonen een grote rol en wordt wonen in het kernwinkelgebied boven de winkels gestimuleerd. Het gaat hierbij dan om een combinatie van een commerciële functie op de begane grond met een woonfunctie daarboven.

Buiten het centrum is wonen de hoofdfunctie. Reeds aanwezige commerciële functies kunnen blijven bestaan, maar nieuwe substantiële uitbreiding van de winkelfunctie is hier niet toegestaan. Hierdoor wordt de vestiging van winkels meer geconcentreerd in het kernwinkelgebied.

Voor de visie op het plangebied leidt dit tot het onderstaande kaartbeeld.

afbeelding "i_NL.IMRO.0147.BpCT2010-vo01_0004.jpg"

Hierin is een compact kernwinkelgebied aangegeven met een heldere routing en trekkers op strategische locaties. Om het kernwinkelgebied is een uitloopgebied gelegen als een overig centrumgebied waar zich laagfrequent bezochte functies kunnen vestigen. Daarnaast zijn op strategische plekken locaties aangewezen voor ontwikkelingen, zoals op de hoek Grotestraat/Dorsetplein, het Kerkplein en de Nijstad.

Het winkelgebied zal worden ingericht als verblijfsgebied voor bezoekers. Autoverkeer is op enkele plaatsen wel toegestaan, maar is uitdrukkelijk ondergeschikt aan het langzaam verkeer. De auto kan worden geparkeerd op de parkeerplaatsen rondom het centrum, waarvan sommige dienen te worden heringericht. Daarnaast wordt een heldere parkeerroute ingesteld, voor een betere bereikbaarheid.

Daarnaast wordt ingezet op sterke groengebieden, waarbij de Bleek en de Beeldentuin een belangrijke rol spelen.

In Hoofdstuk 6 Juridische planopzet zal uiteen worden gezet op welke wijze deze ruimtelijke visie is opgenomen in het bestemmingsplan.