direct naar inhoud van 5.1 Geluidshinder ((spoor)wegverkeerslawaai en industrielawaai)
Plan: Centrum
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpCT2010-vo01

5.1 Geluidshinder ((spoor)wegverkeerslawaai en industrielawaai)

5.1.1 Toetsingskader

Beleid

Het gemeentelijk geluidsbeleid is vastgelegd in de nota Gebiedsgericht Geluidsbeleid. Het doel van het gemeentelijk geluidsbeleid is het behouden van de goede kwaliteiten en het benutten van kansen om voor de verschillende gebieden binnen de gemeente de geluidskwaliteit te verbeteren. De gemeente Borne is daarbij opgedeeld in verschillende gebieden op basis van de MILO-systematiek. Voor ieder gebied is voor de thema's bedrijven en verkeer een passende geluidskwaliteit opgenomen.

Het centrumgebied is als aparte categorie opgenomen. De algemene geluidsambitie in het centrumgebied is 'redelijk rustig'. Concreet betekent dit, dat het ambitie geluidsniveau als gevolg van verkeerslawaai 48 dB bedraagt, voor railverkeerslawaai 55 dB en voor industrielawaai 50 dB(A). De in de nota opgenomen ambitietabel geeft ook aan waar de ruimte zit voor mogelijke afwijkingen van de ambitie bij mogelijke ontwikkelingen. Naast deze nota heeft de gemeente Borne ook een beleid Hogere grenswaarden.

Onderzoek en conclusie

Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk. Akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai kan daarom achterwege blijven.