direct naar inhoud van 5.3 Milieuhinder horeca
Plan: Centrum
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpCT2010-vo01

5.3 Milieuhinder horeca

In het plangebied ligt een aantal horecagelegenheden. Deze kunnen worden ingeschaald volgens de Lijst van Horeca-activiteiten, zoals opgenomen als Bijlage 2 bij de regels van dit bestemmingsplan. Hierin wordt met behulp van verschillende categorieën aangegeven of de milieubelasting van een horecagelegenheid toelaatbaar kan worden geacht. Voor een algemene toelichting op de Lijst van Horeca-activiteiten wordt verwezen naar Bijlage 2 van de Toelichting.

Inschaling en toelaatbaarheid

Gelet op de aard van de omgeving (gemengd), de omvang van het gebied en de reeds aanwezige horeca, zijn in het plangebied horeca-activiteiten uit categorie 1a toegestaan. Dit is lichte horeca met een klein oppervlak die in beginsel alleen overdag en 's avonds geopend hoeven te zijn, zoals lunchrooms en broodjeszaken. Rondom het Dorsetplein is het wenselijk dat hier restaurants en dergelijke (tot categorie 1c) gevestigd kan worden. Daarnaast bevinden zich rondom het centrum op een aantal andere plaatsen ook restaurants. Hiervoor is binnen het bestemmingsplan dan ook de specifieke aanduiding 'horeca tot en met categorie 1c' opgenomen. Het Grand Café dat is gelegen aan de Grotestraat past niet binnen de algemene toelaatbaarheid en heeft dan ook de specifieke aanduiding 'horeca tot en met categorie 2'.

Conclusie

In dit bestemmingsplan wordt door de gehanteerde milieuzonering voor horeca, die in de bestemmingsplanregeling is opgenomen, zorg gedragen voor een goede afstemming tussen gevoelige functies (zoals woningen) en horeca-activiteiten.