direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Centrum
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpCT2010-vo01

Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid

Dit bestemmingsplan is consoliderend van aard en voorziet niet in de bouw van aangewezen bouwplannen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening. Het opstellen van een exploitatieplan is derhalve niet noodzakelijk. Omdat het bestemmingsplan niet voorziet in ontwikkelingen is het tevens economisch uitvoerbaar.