direct naar inhoud van 1.5 Leeswijzer
Plan: Vogelbuurt, herziening Bekenhorst, Oude Es
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpVBhz001-vg01

1.5 Leeswijzer

Dit bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en verbeelding. De regels en de verbeelding vormen de juridisch bindende elementen van het bestemmingsplan. De toelichting, die bestaat uit een planbeschrijving en een onderzoek naar de haalbaarheid, is onderverdeeld in acht hoofdstukken. Na dit inleidende hoofdstuk volgt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de bestaande situatie van het plangebied. Het beleidskader van het plan komt in het derde hoofdstuk aan bod. In hoofdstuk 4 komt de planbeschrijving van het nieuwe plangebied aan de orde. Vervolgens worden de ruimtelijke aspecten en de milieuhygiƫnische aspecten in hoofdstuk 5 beschreven. Hoofdstuk 6 beschrijft de wijze van bestemmen en de te volgen procedure waarin een toelichting wordt gegeven op de systematiek van de verbeelding en de regels. Vervolgens wordt in hoofdstuk 7 de economische uitvoerbaarheid beschreven. Ten slotte is het achtste hoofdstuk gewijd aan de resultaten van de gevolgde procedure.