direct naar inhoud van 3.3 Gemeentelijk beleid
Plan: Vogelbuurt, herziening Bekenhorst, Oude Es
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpVBhz001-vg01

3.3 Gemeentelijk beleid

Structuurvisie uitbreiding Borne/Woonvisie

In navolging van de Prestatieafspraken Woningbouw die de gemeente Borne met de provincie Overijssel heeft gemaakt, geeft de Woonvisie Borne 2010-2014 aan dat bouwen in bestaand bebouwd gebied van Borne mogelijk is.Aangezien de ruimte zuinig en zorgvuldig dient te worden benut, wordt de zogenaamde SER-ladder gehanteerd. Dit betekent dat de woningbouw eerst door herstructurering, transformatie of inbreiding dient te worden gerealiseerd. Pas als dit onvoldoende blijkt, komt uitbreiding van het stedelijk gebied aan de orde.

In de te maken prestatieafspraken wordt voor de gemeente Borne uitgegaan van een bouwopgave in de komende vijf jaar van 730 woningen, waarvan minimaal 20% (145 woningen) dient te worden weggezet in het bestaand stedelijk gebied.

Doorwerking in dit bestemmingsplan:

De voorgenomen ontwikkeling past binnen deze beleidsvisie.