direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Planbeschrijving
Plan: Vogelbuurt, herziening Bekenhorst, Oude Es
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpVBhz001-vg01

Hoofdstuk 4 Planbeschrijving

De locatie waar de ontwikkeling gepland is, is gelegen op de hoek Bekenhorst/Oude Es, naast Bekenhorst nummer 35 te Borne, kadastraal bekend nr. 1069 sectie H gemeente Borne. Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan ‘Vogelbuurt’ met de bestemming ‘woondoeleinden’ met nadere aanduiding ‘tuin’ en ‘zone onbebouwd’ (zonder bouwblok).

In feite vormt de bouw van deze woning het sluitstuk van de reconstructie van dit gebied die ongeveer 20 jaar geleden is ingezet. Oorspronkelijk was er aan deze zijde van de Bekenhorst sprake van een klein bedrijventerrein. Het naast de te bouwen woning gelegen tankstation/garagebedrijf met woning is in deze reconstructie ruimtelijk ingepast. Op de vrijkomende gronden zijn aan de Oude Es, in de vorm van een woonhofje, eengezinswoningen opgericht. Langs de Bekenhorst zijn voornamelijk vrijstaande en geschakelde woningen gebouwd.
Tussen de Oude Es en de woning van het tankstation/garagebedrijf ligt een kavel waarop zich een garage bevindt. Onderdeel van de ontwikkeling is dat deze garage een functie krijgt ten behoeve van de op te richten woning. Aangezien de Bekenhorst moet worden aangemerkt als ‘gebiedsontsluitingsweg’ zal deze garage uitrijden op de Oude Es. De op te richten woning wordt enigszins achter genoemde bestaande woning gesitueerd. Hiermee wordt bereikt dat de Oude Es op een overzichtelijke wijze op de Bekenhorst aansluit. De geprojecteerde woning wordt qua maat en schaal aangepast aan de al aanwezige bouwvolumes. Door het oprichten van deze woning wordt de straatwand van de Bekenhorst/Oude Es een afgeronde eenheid.