direct naar inhoud van 5.3 Archeologische en cultuurhistorische waarden
Plan: Vogelbuurt, herziening Bekenhorst, Oude Es
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpVBhz001-vg01

5.3 Archeologische en cultuurhistorische waarden

De gemeenteraad van Borne heeft op 30 juni 2009 de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart, inclusief het bijbehorende beleidsdocument met vrijstellingsadviezen, als beleidskader voor het aspect archeologie in ruimtelijke procedures vastgesteld.

Wij hebben de ontwikkellocatie aan dit beleid getoetst. Op de verwachtings- en advieskaart ligt de ontwikkellocatie op de grens van twee aanduidingen, namelijk lage en hoge archeologische verwachting. Voor wat betreft eventuele vrijstelling voor archeologisch onderzoek is de hoogste verwachting maatgevend. In ons beleid is opgenomen dat voor gebieden met een ‘hoge archeologische verwachting’ een archeologisch onderzoek noodzakelijk is in plangebieden groter dan 2500 m² en bodemingrepen dieper dan 40 cm. Voor gebieden kleiner dan 2500 m² geldt vrijstelling van archeologisch onderzoek.

Onderhavig plangebied is kleiner dan 2500m² wat inhoud dat er geen archeologisch onderzoek noodzakelijk is.

Let wel wanneer tijdens de bouw archeologische resten worden aangetroffen dan moet dat op grond van artikel 53 en verder van de Monumentenwet 1988 worden gemeld.