direct naar inhoud van 5.4 Watertoets
Plan: Vogelbuurt, herziening Bekenhorst, Oude Es
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpVBhz001-vg01

5.4 Watertoets

Het plangebied betreft een bestaand stedelijk gebied. Huishoudelijk afvalwater en hemelwater worden in de openbare voorziening gezamenlijk afgevoerd in het bestaande gemengde rioleringstelsel richting de zuivering. In de toekomstige uit- en inbreidingsplannen gaat gemeente Borne (waar mogelijk) over tot een gescheiden rioleringssysteem. Bij een gescheiden rioleringssysteem voert het hemelwater niet meer af naar de zuivering. Streven is om het hemelwater in de directe omgeving op te vangen en te infiltreren in de bodem.

Samen zorgen voor een duurzaam waterbeheer, waarbij het hemelwater apart van het afvalwater wordt ingezameld.

Voor de nieuw te realiseren woning dient men op particulier terrein het hemelwater en huishoudelijk afvalwater tot aan de erfgrens gescheiden aan te leveren. De voorkeur gaat daarbij om hemelwater vast te houden op eigen terrein.