direct naar inhoud van 5.5 Flora en fauna en de natuurbeschermingswet (Natura 2000)
Plan: Vogelbuurt, herziening Bekenhorst, Oude Es
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpVBhz001-vg01

5.5 Flora en fauna en de natuurbeschermingswet (Natura 2000)

Ten behoeve van de nieuw te bouwen woning aan de Bekenhorst hoeft geen flora-fauna onderzoek uitgevoerd te worden. Binnen de ontwikkellocatie liggen geen Habitatrichtlijngebieden en geen Vogelrichtlijngebieden. Met effecten op beschermde gebieden hoeft daarom geen rekening te worden gehouden.
De ontwikkellocatie ligt binnen de bebouwde kom en wordt intensief gebruikt en regelmatig gemaaid als tuin behorende bij de woning aan de Bekenhorst 35. Hierdoor wordt niet verwacht dat er natuurwaarden aangetast worden.