direct naar inhoud van 5.7 Externe veiligheid (inrichtingen en vervoer gevaarlijke stoffen)
Plan: Vogelbuurt, herziening Bekenhorst, Oude Es
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpVBhz001-vg01

5.7 Externe veiligheid (inrichtingen en vervoer gevaarlijke stoffen)

Op 22 april 2010 is door Nieuwenhuijse Arends bv een 'Risico-inventarisatie Externe Veiligheid nieuwbouw woning Bekenhorst Borne' uitgevoerd.

Bij de inventarisatie van risicobronnen, risico's en effecten zijn geen belemmeringen op het vlak van externe veiligheid naar voren gekomen voor de omzetting van de vigerende bestemming naar de nieuwe bestemming ten behoeve van de toekomstige bouwlocatie voor de realisatie van een woning aan de Bekenhorst.

Met behulp van de LPG-tool is het groepsrisico berekend vanwege de nieuwbouw van de woning ten opzichte van het Avia tankstation (LPG).

De resultaten van de berekening geven geen aantoonbare toename aan van het groepsrisico en de nieuwbouw van de woning heeft geen invloed op de hoogte van het groepsrisico. Het totale groepsrisico blijft onder de oriƫntatiewaarde.