direct naar inhoud van 4.1 Beheer
Plan: Woongebied Borne Midden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBM2012-vg01

4.1 Beheer

Het beleid van het plangebied is met name gericht op beheer van de bestaande stedenbouwkundige en functionele structuur. Binnen het plangebied vinden geen grootschalige ontwikkelingen plaats. Omdat het bestemmingsplan de komende tien jaar het toetsingskader is voor bouw- en gebruiksaanvragen wordt er in dit bestemmingsplan wel enige flexibiliteit geboden. Deze flexibiliteit betreft bijvoorbeeld het wijzigen van de bestemmingen Detailhandel, Dienstverlening, Horeca in Wonen.