direct naar inhoud van 5.10 Verkeer en parkeren
Plan: Woongebied Borne Midden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBM2012-vg01

5.10 Verkeer en parkeren

5.10.1 Autoverkeer

De Grotestraat en de Prins Bernhardlaan vervullen een belangrijke rol als gebiedsontsluitingswegen naar het centrum van Borne. De hoofdontsluiting van het plangebied, zowel in noordelijke als in zuidelijke richting, wordt gevormd door deze wegen. Beide wegen takken aan op de Rondweg (N743) welke weer aansluit op de Rijksweg A1.

In westelijke richting takt de Azelosestraat aan op de A35/ A1, waarmee dit de derde belangrijke gebiedsontsluitingsweg is in het bestemmingsplan.

Het plangebied wordt verder ontsloten door de Stationsstraat, de Bekenhorst, de Oude Hengeloseweg, de Jupiterstraat/ Wensinkstraat en de Bornerbroeksestraat.

De Europastraat en de Parallelweg zijn binnen het plangebied belangrijke gebiedsontsluitingswegen. De overige wegen binnen het plangebied hebben voornamelijk een functie als erftoegangsweg en zijn zoveel mogelijk als 30 km zone ingericht.

Naar verwachting zal in 2015 de Zuidelijke Randweg aangelegd worden, op dat moment zal de intensiteit op de Europastraat verminderen. Hierdoor zal de oversteekbaarheid en bereikbaarheid van de Europastraat toenemen.

5.10.2 Langzaam verkeer

De Grotestraat, de Prins Bernhardlaan, de Bornerbroeksestraat en de Oude Hengeloseweg zijn de doorgaande fietsroutes door het plangebied.

De reconstructie van de Grotestraat heeft bijgedragen aan een verbetering van het fietsnetwerk in de gemeente. Vanaf de Grotestraat is er tussen de woningen Grotestraat 20 en Grotestraat 30 een fietsverbinding toegevoegd richting Zuid Esch. Tevens is er vanaf de Zuid Esch een fietsverbinding naar de Watertorenstraat. In de toekomst zullen er extra langzaamverkeersverbindingen tussen Zuid Esch en de nieuwe wijk Bornsche Maten worden gerealiseerd. Door de realisatie van de fietssnelweg F35 langs de oostkant van het spoor zullen de fietsstromen richting Hengelo mogelijk anders gaan lopen. In het fietsbeleidsplan zal hier verder aandacht voor zijn.

5.10.3 Openbaar vervoer

Binnen het plangebied zijn busroutes 51 en 592 gelegen. Bus 51 rijdt tussen Hengelo en Almelo en stopt binnen het plangebied op de Prins Bernhardlaan, de Grotestraat, de Europastraat en het NS-station. Bus 592 - de buurtbus - rijdt tussen Weerselo en het NS-station en stopt binnen het plangebied op de Bekenhorst, de Grotestraat, de Europastraat en het NS-station.

De spoorlijn van Enschedé naar Almelo ligt binnen het plangebied, alsmede het NS-station Borne. Op dit station stoppen per richting 4 stoptreinen per uur.

Verder rijdt in Borne de Regiotaxi Twente. Dit is een vorm van openbaar vervoer die kan worden gezien als aanvulling op het bestaande openbaar vervoer in Twente.

Naar verwachting zal eind 2013 een nieuwe buslijn 50 worden gereden. Deze buslijn zal vanaf Hengelo door de Bornsche Maten en Stroom Esch rijden en via het station over de Europastraat zijn weg weer richting Hengelo vervolgen. Hierdoor zal de frequentie van het busvervoer op de Europastraat toenemen.

5.10.4 Parkeren

Binnen het plangebied wordt parkeren op eigen terrein opgelost of langs de weg. Ook in deze wijk  zien we dat het autobezit sterk is gegroeid. Het is niet meer vanzelfsprekend dat bewoners hun auto voor de deur kunnen parkeren.

Op het moment dat er werkzaamheden in de wijk worden gedaan zal gekeken worden naar de mogelijkheid om extra parkeerplaatsen aan te leggen.

Bij nieuwe ontwikkelingen zoals de ontwikkeling op de Casimirlocatie zal moeten worden voldaan aan de CROW-normen publicatie 317 en daar waar mogelijk zullen we bestaande parkeerplaatsen bij het plan betrekken.

5.10.5 Conclusie

De bereikbaarheid van het plangebied is goed. De Gebiedsontsluitingswegen vervullen de functie naar behoren. Door aanleg van nieuwe infra als de F35 en de Zuidelijke Randweg zien we verkeerstromen verplaatsen. De F35 zorgt voor andere hoofdfietsroutes en de Zuidelijke Randweg zal het doorgaand verkeer verminderen. De verwachting is dat het autobezit in het plangebied verder zal toenemen. Met als gevolg drukke straten waarbij bewoners hun auto's niet altijd voor de deur kunnen parkeren.