direct naar inhoud van 5.11 Belemmeringen/leidingen
Plan: Woongebied Borne Midden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBM2012-vg01

5.11 Belemmeringen/leidingen

5.11.1 Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)

Op 1 januari 2011 is het besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. Het Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen.

Binnen het plangebied zijn twee belangrijke leidingen gelegen. De eerste betreft de transportleiding van de Gasunie, die onder de Oude Hengeloseweg, via de Van Galenstraat langs het spoor en verder onder de Parallelweg is gelegen. Deze leiding is middels een dubbelbestemming in het bestemmingsplan beschermd. In paragraaf 5.9.2.2 is nader ingegaan op de veiligheidsafstanden ten opzichte van deze gasleiding.

In het uiterste zuiden van het plangebied is een rioolpersleiding gelegen bij het Van Speijkplein. Deze leiding is eveneens middels een dubbelbestemming beschermd in het bestemmingsplan.