direct naar inhoud van 8.3 Vooroverleg
Plan: Woongebied Borne Midden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBM2012-vg01

8.3 Vooroverleg

Gezien de conserverende aard van voorliggend bestemmingsplan worden er geen rijks- of provinciale belangen geraakt. Er is daarom afgezien van formeel vooroverleg met de provincie en de aangewezen rijksdiensten.

Het Waterschap Regge en Dinkel is al in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van het plan betrokken en kan in beginsel instemmen met het plan. Op verzoek van het Waterschap is het voorontwerp-bestemmingsplan naar het Waterschap verzonden. Ook is het voorontwerpbestemmingsplan naar de Gasunie verstuurd. Zij hebben op het voorontwerp gereageerd. Deze reactie is opgenomen in de inspraaknota, zie bijlage 7.