direct naar inhoud van 8.4 Vaststellingsprocedure
Plan: Woongebied Borne Midden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBM2012-vg01

8.4 Vaststellingsprocedure

De vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan vindt plaats volgens de artikelen 3.7 t/m 3.9 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan is in dit kader vanaf 8 maart 2013 tot en met 18 april 2013 ter visie gelegd. Gedurende deze periode kon een ieder zijn zienswijzen kenbaar maken tegen het plan. In totaal zijn er negen zienswijzen ingediend. Enkele zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan. Ook zijn er enkele ondergeschikte ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. De zienswijzennota is opgenomen in bijlage 8 van dit bestemmingsplan.