direct naar inhoud van Artikel 28 Algemene wijzigingsregels
Plan: Woongebied Borne West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBW2012-vg01

Artikel 28 Algemene wijzigingsregels

28.1 Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten aanzien van:

 • a. het aanbrengen van wijzigingen in de plaats, richting en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen ten behoeve van de praktische uitvoering van het plan, mits het wijzigingen betreft waarbij geen belangen van derden worden geschaad. De afwijking mag maximaal 5 m bedragen;
 • b. de Lijst van bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' te wijzigen, indien technologische ontwikkelingen of vernieuwde inzichten hiertoe aanleiding geven.
28.2 Wro-zone - wijzigingsgebied

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied' te wijzigen in de bestemming 'Wonen' en 'Tuin' waarbij nieuwe vrijstaande, twee-aaneengebouwde woningen en geschakelde woningen mogen worden gebouwd, met dien verstande dat:

 • a. de voorgevel van de woning gericht is naar de Veldovenweg waarbij de afstand tussen de voorperceelsgrens en de voorgevellijn minimaal 5 m en maximaal 10 m mag bedragen;
 • b. de afstand tussen bouwvlakken minimaal 10 meter bedraagt;
 • c. de diepte van de bouwvlakken ten behoeve van:
  • 1. vrijstaande woningen mag maximaal 15 meter bedragen;
  • 2. twee-aaneengebouwde woningen en geschakelde woningen mag maximaal 12 m bedragen;
 • d. de goothoogte mag maximaal 4,5 m bedragen;
 • e. uit onderzoek naar de gesteldheid van de bodem is gebleken dat er geen belemmeringen aanwezig zijn;
 • f. uit onderzoek is gebleken dat er geen milieuhygiĆ«nische belemmeringen aanwezig zijn;
 • g. In aanvulling op het bepaalde in dit lid zijn na wijziging de regels als opgenomen in Artikel 14 en Artikel 18 overeenkomstig van toepassing.