direct naar inhoud van 1.2 Ligging en begrenzing plangebied
Plan: Woongebied Borne West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBW2012-vg01

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied betreft het westelijke deel van de kern Borne. Globaal wordt het plangebied begrensd door de spoorlijn Enschede- Almelo, Tichelkampsweg, Steenbakkersweg, de achtertuinen van de woningen aan de Kerkedennen, Twickelerblokweg, Azelosestraat, Hosbekkeweg, Bornerbroeksestraat en de Oonksweg. De begrenzing van het plangebied is globaal weergegeven op de topografische kaart in figuur 1.1 en op de luchtfoto in figuur 1.2. Voor de exacte begrenzing wordt verwezen naar de verbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0147.BpWBW2012-vg01_0001.png"

Figuur 1.1) Topografische kaart met globale begrenzing plangebied

afbeelding "i_NL.IMRO.0147.BpWBW2012-vg01_0002.png"

Figuur 1.2) Luchtfoto met globale begrenzing plangebied (Bron: Provincie Overijssel)