direct naar inhoud van 1.3 Vigerende bestemmingsplannen
Plan: Woongebied Borne West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBW2012-vg01

1.3 Vigerende bestemmingsplannen

Momenteel gelden diverse bestemmingsplannen binnen het plangebied van dit bestemmingsplan. De geldende bestemmingsplannen binnen het plangebied zijn:

 • "Letterveldveld-Noord" (vastgesteld op 21 september 2006);
 • "Letterveld Noord, herziening Centraal Cellencomplex" (vastgesteld op 10 maart 2009);
 • "Letterveld II" (vastgesteld op 30 mei 1968);
 • Plan 10b "Letterveld II" (vastgesteld op 27 augustus 1969);
 • Plan 10c "Letterveld II" (vastgesteld op 3 november 1970);
 • Partiële herziening plan 10 "Letterveld II" (vastgesteld op 29 september 1977);
 • "Floraschool"(vastgesteld op 29 juni 1995);
 • "Letterveld II - Twickelerplassen" (vastgesteld op 16 april 1973);
 • Partiële herziening bestemmingsplan 10, "Letterveld II - bouwplan Egberink" (vastgesteld op 31 augustus 1978);
 • "Letterveld II - winkelcentrum" (vastgesteld op 24 februari 1983);
 • "Letterveld II - Seringenstraat" (vastgesteld op 26 april 1973);
 • "Letterveld II - Seringenstraat bouwplan Boswerger" (vastgesteld op 23 april 1981);
 • "Herziening perceel Kerkedennen 53" (vastgesteld op 28 maart 1985);
 • "Letterveld II - Kerkedennen" (vastgesteld op 26 juni 1975);
 • Partiële herziening "Letterveld II - Kerkedennen" (vastgesteld op 26 mei 1977);
 • "Letterveld II - Ledeboer" (vastgesteld op 31 januari 1974);
 • Partiële herziening "Letterveld II - Ledeboer"(vastgesteld op 26 juni 1975);
 • "Letterveld II - Refined" (vastgesteld op 15 mei 1978);
 • "Letterveld II - Refined bouwplan Baptistengemeente" (vastgesteld op 28 februari 1991);
 • "Letterveld II - Erica" (vastgesteld op 24 april 1982);
 • "Spanjaardswijk" (vastgesteld op 29 mei 1975);
 • "Spanjaardswijk - bouwplan Spoolder" (vastgesteld op 29 mei 1980);
 • "Clematishof" (vastgesteld op 19 oktober 2000);
 • "Tichelkamp III - plan Nieuwkamp" (vastgesteld op 2 mei 1992);
 • Tichelkamp III, bedrijfswoning Nieuwkamp" (vastgesteld op 28 mei 1998);
 • "Veldkamp- Tichelkamp" (vastgesteld op 6 februari 2007);
 • "Veldkamp-Tichelkamp, herziening Leemweg-Steenbakkersweg" (vastgesteld op 28 september 2010);
 • "Sportpark 't Wooldrik" (vastgesteld op 28 september 2010).


Deze bestemmingsplannen betreffen gedetailleerde plannen. Het voert te ver om uitgebreid alle verschillende bestemmingen van de gronden in detail toe te lichten en weer te geven. Centraal in de bestemmingsplannen staat het gebruik van gronden ten behoeve van de functies als wonen, sport, groenvoorzieningen, maatschappelijke doeleinden, verkeer en bedrijvigheid.

Na het onherroepelijk worden van voorliggend bestemmingsplan zullen de hiervoor aangegeven bestemmingsplannen (voor wat betreft het plangebied waar voorliggend bestemmingsplan betrekking op heeft) en de daarin opgenomen bestemmingen komen te vervallen en worden vervangen door nieuwe bestemmingen.