direct naar inhoud van 1.4 Leeswijzer
Plan: Woongebied Borne West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBW2012-vg01

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving en analyse van de bestaande situatie. In Hoofdstuk 3 wordt het relevante beleid besproken. De verschillende milieu- en omgevingsaspecten die van belang zijn bij elk ruimtelijk plan worden besproken in Hoofdstuk 5. In Hoofdstuk 6 wordt aandacht besteed aan de juridische planopzet. Tot slot wordt in Hoofdstuk 7 ingegaan op de economische uitvoerbaarheid van het plan en gaat Hoofdstuk 8 in op de inspraak en het vooroverleg.