direct naar inhoud van 4.2 Ontwikkelingslocaties
Plan: Woongebied Borne West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBW2012-vg01

4.2 Ontwikkelingslocaties

4.2.1 Bornse Harmonie

De Bornse Harmonie heeft een verzoek ingediend voor het uitbreiden van het pand aan de Weideweg 1 te Borne. De uitbreiding betreft concreet het verlengen van het gebouw aan de achterzijde met 2x6 en 4,5x4 meter, het verlengen van het gebouw aan de voorzijde met en 4x14 meter en het verbreden van het gebouw aan de zijkant met ongeveer 1,5x11 meter. De uitbreiding is noodzakelijk omdat de huidige oefenruimte niet meer groot genoeg is voor de huidige bezetting van de Bornse Harmonie.

De ontwikkeling zal ruimtelijk geen negatieve uitstraling naar de omgeving hebben. De uitbreiding brengt geen andere activiteiten met zich mee dan die er nu al aanwezig zijn. Daarnaast ligt het pand nogal afgezonderd van de omliggende woningen. Het pand grenst aan de achtertuinen van de woningen aan de Deldensestraat 8 t/m 22 en kijkt uit op zijtuinen van de woning Deldensestraat 26 en voorgevel van de woning aan de Weideweg 2. Ten opzichte van de hoofdbebouwing op die percelen is de afstand ruim 40 meter.

Deze ontwikkeling wordt in het bestemmingsplan planologische vertaald.

afbeelding "i_NL.IMRO.0147.BpWBW2012-vg01_0009.jpg"

Figuur 3.5) Impressie bouwplan Bornse Harmonie 

4.2.2 Nettorama

Het winkelcentrum Letterveld is medio 2012 aangekocht door B.V. Nettorama (een supermarktketen). Door haar is een verzoek ingediend om het bouwvlak iets te vergroten, waardoor er een rechthoekig bouwvlak ontstaat en de gangen binnen het winkelcentrum ook de bestemming Detailhandel te geven.

Deze ontwikkeling wordt in het bestemmingsplan planologische vertaald.