direct naar inhoud van 5.10 Geurhinder
Plan: Woongebied Borne West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBW2012-vg01

5.10 Geurhinder

In en rondom het plangebied zijn geen bedrijven aanwezig die geurhinder opleveren voor de gevoelige functies (zoals woningen) in het plangebied. Er liggen ook geen geurcontouren over het plangebied. Daar komt bij dat dit bestemmingsplan enkel de bestaande (planologische) situatie opnieuw vastlegt en geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt. Het aspect geurhinder vormt geen belemmering voor dit bestemmingsplan.