direct naar inhoud van 5.3 Bodem
Plan: Woongebied Borne West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBW2012-vg01

5.3 Bodem

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Om hierin inzicht te krijgen, dient normalitair een bodemonderzoek te worden verricht.

Het voorliggende bestemmingsplan betreft voornamelijk een actualisatie van enkele geldende bestemmingsplannen. Voor de bestaande situatie is geen bodemonderzoek nodig.

Het plan maakt enkele nieuwe ontwikkelingen mogelijk, zoals genoemd in paragraaf 4.2 Ontwikkelingslocaties. Ten behoeve van de Bornse Harmonie aan de Weideweg 1 te Borne is op grond van artikel 2.4.1 van de Bouwverordening geen bodemonderzoek nodig omdat in het bouwwerk niet langer dan twee uren per (werk)dag wordt verbleven. Ten behoeve van Nettorama aan de Letterveldweg 83 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Bijgaand is het verkennend bodemonderzoek als bijlage 3 Verkennend bodemonderzoek opgenomen. Geconcludeerd is dat op basis van het onderzoek geen verhoogde concentraties van de onderzochte stoffen zijn gemeten. Er is geen nader onderzoek en er zijn geen saneringsvoorwaarden noodzakelijk. Het onderzoek voldoet en is tevens geschikt voor het beoogde doel (aan- en verkoop, en bestemmingsplanwijziging).