direct naar inhoud van 8.3 Vooroverleg
Plan: Woongebied Borne West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBW2012-vg01

8.3 Vooroverleg

Er zijn bij dit plan geen rijks- of provinciale belangen betrokken. In overeenstemming met het door de minister van VROM en het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel geformuleerde beleid terzake is daarom afgezien van formeel vooroverleg met de provincie en de aangewezen rijksdiensten.

Het Waterschap Regge en Dinkel is al in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van het plan betrokken en kan daarmee instemmen.

Door N.V. Nederlandse Gasunie is in het kader van het voorontwerp bestemmingsplan een vooroverleg reactie ingediend. Het resultaat van deze reactie is verwoord in het inspraakverslag (Bijlage 4).