direct naar inhoud van 8.4 Vaststellingsprocedure
Plan: Woongebied Borne West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBW2012-vg01

8.4 Vaststellingsprocedure

De vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan zal plaatsvinden volgens de artikelen 3.7 t/m 3.9 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan heeft in dit kader met ingang van 8 maart 2013 tot en met 18 april 2013 ter visie gelegd gedurende een periode van zes weken. Gedurende deze periode zijn zes zienswijzen kenbaar maken tegen het plan. De zienswijzen zijn inhoudelijk behandeld in de Zienswijzennota Bestemmingsplan Woongebied Borne West. De Zienswijzennota is als bijlage 5 bijgevoegd. Het plan zal daarna, al dan niet gewijzigd, ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.